Monday, January 28, 2013

Abstraktioiden vangit

 Anschauung, Ryan (2011) Threshold: Black Magic and Shattered Geometry. Fall of Man. 207 s.

Threshold: Black Magic and Shattered Geometry (Threshold) on Ryan Anschauungin ensimmäinen ulkopuolisen kustantajan julkaisema teos - tähän mennessä Anschauungin varsin vaikuttavan julkaisuluettelon kasvattamisesta on vastannut hänen oma Black Glyph Society -kustantamonsa.

Kirjan kirjoittaja on tunnettu Order of Nine Angles -järjestön (ONA) yhtenä näkyvimmistä ja tuotteliaimmista jäsenistä. Hän on myös yksi niistä harvoista, jotka ovat oman henkilökohtaisen matkansa varrella saaneet opastusta ja ohjausta ONA:n ns. Vanhalta Kaartilta (Old Guard). Anschauungin perustama australialainen ONA-nexion (Temple of THEM) kuuluu - yhdessä WSA352:n kanssa - nykypäivän ONA:n tärkeimpiin nexioneihin.

Yleistä

Kotelo
Pintapuolisesti tarkastellen Threshold on hieno paketti. Mustalla sametilla päällystetty pahvikotelo pitää sisällään neljä kirjasta, jotka on kaikki nimetty ja varustettu omalla symbolillaan. Kirjasten nimet on oikeassa järjestyksessä lukien seuraavat: (1) Terato, (2) Haruspex, (3) Engram ja (4) Maleficia. Näistä viimeksi mainitun lopusta löytyy sanasto, jossa on selitetty kirjoituskokoelman keskeiset termit. Jokainen kirjanen on myös kuvitettu. Kirjasten kuvituksesta on vastannut norjalainen Namtaru Creations, joka on tehnyt todella ansioitunutta työtä kuvituksen parissa.

Threshold jakautuu kaiken kaikkiaan 26 erilliseen kirjoitukseen, joiden aiheet kattavat melko tarkasti kaiken sen, mitä käsitteen musta magia alla yleensäkään voidaan käsitellä. Tämä asettaa omanlaisensa haasteen arvostelijalle, sillä hänen täytyy joko tyytyä raapaisemaan kaikkea pintapuolisesti tai sitten rajata arvostelu muutamaan ydinasiaan ja hyväksyä se, että paljon arvokasta saattaa jäädä arvostelun ulkopuolelle. Oma ratkaisuni on selkeästi lähempänä jälkimmäistä, sillä seuraavassa pyrin, kirjoituskokoelman otsikosta liikkeelle lähtien, rakentamaan esseistisesti eräänlaisen kokonaiskuvan kokoelmasta. Tämä kokonaiskuva ei luonnollisestikaan sisällä kaikkia merkityksellisiä yksityiskohtia ja nyansseja, mutta toivottavasti se kuitenkin auttaa lukijaa pääsemään sen punaisen langan jäljille, jota seuraamalla saattaa hyvinkin löytää jotakin sellaista, josta S24-asiantuntijat eivät ole alkuunkaan tietoisia.

Teoria

Teoksen otsikko saattaa olla nykypäivän esoteerista kirjallisuutta aktiivisesti hamstraavan konsumeristin silmissä hieman omituinen: kynnys (threshold) ja musta magia (black magic) sointuvat kyllä yhteen, mutta entäpä sitten otsikon loppuosan mainitsema särkynyt geometria (shattered geometry)? Eikö musta magia tarkoita mustia kynttilöitä, goottityylisiä rättisulkeisia sekä muinaisia loitsuja ja manauksia? Ja eikö geometria ole jotakin sellaista, jonka aikana lyhyen matematiikan suorittajat näyttävät entistäkin ahdistuneemmilta, kun taas pitkän matematiikan suorittajien poskilla silkan innostuneisuuden aiheuttama puna leviää entisestään? Onko Threshold taas yksi toivottoman epätoivoinen yritys tehdä magiasta tiedettä tuhertamalla kvarkeille pieni leukaparta ja pienet sarventyngät? Ei ole.

Anschauungin kirjassaan hahmottelema teoria lähtee liikkeelle evoluutiopsykologisista lähtökohdista. Alkukantainen ihminen toimi puhtaasti vaistojen ja viettien pohjalta. Asteittain ihmiselle kuitenkin kehittyi itsetietoisuus, joka mahdollisesti sen, että hän pystyi yhä suuremmassa määrin hallitsemaan vaistojaan ja viettejään. Itsetietoisuuden kehittyminen ei kuitenkaan ollut yksinomaan positiivinen asia, sillä sen myötä ihminen tuli myös tietoiseksi maailmankaikkeuden pohjimmiltaan kaoottisesta luonteesta. Kaikkein kauhistuttavinta oli oivallus siitä, että kaaos ei ollut pelkästään jotakin sellaista, joka oli ihmisen ulkopuolella, vaan se oli myös jotakin sellaista, joka vaikutti ihmisen sisäpuolella - toisin sanoen, egon muodostaman hennon ja hauraan suojamuurin takana oli aina voimia, jotka olivat valmiina viemään ihmisen mukanaan. Tästä oivalluksesta sai alkunsa ihmisen taistelu kaaoksen voimia vastaan.

Maleficia-kirjasen kuvitusta
Taistelussa kaaoksen voimia vastaan ihmisen tärkeimmiksi aseiksi muodostuivat asioiden nimeäminen ja käsitteellistäminen. Taustalla oleva ajatus oli se, että jos käsillä oleva asia voitiin nimetä ja vangita käsitteellä, niin sitä oli myös mahdollista hallita. Tässä asioiden nimeämisen ja käsitteellistämisen prosessissa toiset ihmiset osoittautuivat taitavammiksi ja tehokkaammiksi kuin toiset. Heistä alkoi muodostua ideoiden tuotantoa hallitseva luokka, joka lopulta loi maailman omaksi kuvakseen. Tästä luokasta Anschauung käyttää vaihtelevasti nimiä maagit (Magi) ja juonittelijat (Artificers). Näistä ensin mainittu pohjautuu löyhästi kristinuskon tarinaan kolmesta viisaasta miehestä, jotka tulivat osoittamaan kunnioitusta Jeesus-lapselle.

Maagien omaksi kuvakseen luomaa maailmaa Anschauung kuvaa käsitteillä matriisi (matrix) ja geometria (geometry). Ensin mainitun käsitteen suhteen hän on selvästikin ottanut vaikutteita Wachowskin veljesten ohjaaman ja käsikirjoittaman Matrix-trilogian ensimmäisestä osasta. Mainittua elokuvaa voikin suositella Thresholdin oheismateriaaliksi. Käyttämillään käsitteillä kirjoittaja pyrkii nostamaan esiin sen ajatuksen, että matriisin keskellä elävä ihminen ei oikeastaan ole yhteydessä todellisuuteen - tai hieman tarkemmin ilmaistuna, sanat ja käsitteet, joiden ihminen uskoo olevan kuninkaanteitä todellisuuteen, eivät useinkaan viittaa mihinkään itsensä ulkopuolella olevaan. Ne ovat vain kalpeita kangastuksia, jotka estävät ihmistä löytämästä autenttista yhteyttä todellisuuteen. Anschauungin sanoin:

Because there are so many concepts and names and ideas that have been layered onto what what really is apparently there (which is geometry) and nameless, there are now millions of illusions that must be broken before a grasp of genuine reality can be achieved. Owing to the hardship required to break free from such illusions most cannot help but be entrapped by the deception of authority and the webs of the matrix. (Terato, s. 9-10) 

Kaikki tähän mennessä sanottu voidaan varsin vaivattomasti yhdistää siihen Platonin luolavertauksesta alkunsa saaneeseen ajattelun perinteeseen, jonka ytimessä on ollut huoli siitä, että ihminen ei oikeastaan koskaan elä sitä elämää, jota hänen pitäisi elää. Ikävä tosiasia on kuitenkin se, että tuhansia vuosia jatkunut vatvominen ei ole tuottanut paljonkaan kouriintuntuvaa konkretiaa. Kaikenlaisesta on innostuttu, kaikenlaista on kokeiltu, mutta tavalla tai toisella ihmisen osaksi tuntuu vakiintuneen unissakävelijän rooli. Näin ollen onkin paikallaan asettaa Anschauungin ajattelu koetukselle ja kysyä, onko hänellä tarjota jotakin sellaista, jota kukaan muu ei tähän mennessä ole pystynyt tarjoamaan?

Praksis

En tiedä, tuleeko Anschauung varsinaisesti mullistamaan länsimaista ajattelua, mutta selvästikin hän on jonkin sellaisen jäljillä, joka ansaitsee tulla tarkemmin tutkituksi. Ainakin hänen lähestymistapansa vasemman käden polkua yleisesti ja mustaa magiaa erityisesti käsitteleviin kysymyksiin tuntuu hyvin tuoreelta.

Nykypäivän vasemman käden polkua ja mustaa magiaa käsittelevässä kirjallisuudessa on saavutettu eräänlainen standardoitu formaatti, joka rakentuu suurin piirtein seuraavalla tavalla: (1) vasemman käden polun historiaa käsittelevä johdanto (alkaa Crowleysta, päättyy Setin Temppeliin ja on melko suoraan referoitu muista vastaavista kirjoista), (2) magian harjoitusohjelma (sama ohjelma, joka löytyy olemattomin pienin muunnelmin kaikista muista vastaavista kirjoista) ja (3) kirjoittajaa aivan erityisesti miellyttävän mytologian jumalien listaaminen ja kuvaaminen (tämän osan voi plagioida suoraan jostakin mytologian yleistajuisesta esityksestä). Kaiken vanhan kertaamisen lomassa kirjoittaja pikkuhiljaa kruunaa itsensä länsimaisen okkultismin ja satanismin uudeksi ihmepojaksi, joka on ihan omatoimisesti oivaltanut - Herregud! - että jo muinaisilla persialaisilla oli melkoisen pimeitä jumalia.

Haruspex-kirjasen kansi
Threshold on varsin kaukana edellä kuvatusta formaatista. Ensinnäkään se ei sisällä sisäänpäin lämpiävää, omahyväistä ja rajoittunutta johdantoa, jossa kirjoittajan oma viitejärjestö korotetaan vasemman käden polun kirkkaimmaksi kruunuksi. Toisekseen siitä ei löydy sun pitää, sun kannattaa -lässytyksellä silattua koulutusohjelmaa, joka on kuultu, nähty ja koettu jo tuhanteen kertaan. Kolmas ja kaikkein tärkein seikka on se, että sen kansien väliin ei ole plagioitu riviäkään mistään mytologian perusteoksesta. Voidaan siis hyvin perustellusti sanoa, että Anschauungin kirja erottuu edukseen, mutta entä sitten se kaikkein tärkein asia eli praksis, joka potentiaalisesti voisi vapauttaa abstraktioiden vankina elävän ihmisen? Näin pääsemme käsiksi kirjoituskokoelman otsikon niihin ilmauksiin, jotka ovat vielä käsittelemättä.

 Teoksen otsikko antaa ymmärtää, että sanoista, käsitteistä ja ideoista muodostunut geometria ei ole täysin ehjä, vaan siinä on aina joitakin tunnistettavia virheitä ja puutteita. Näiden virheiden ja puutteiden avulla kyvykäs yksilö voi päästä sen jäljille, että ehkäpä todellisuus ei olekaan sitä, mitä opettajat, papit ja poliitikot ovat hänelle kertoneet. Tämä alustava disillusionment jättää yksilön kuitenkin suhteellisen turvattomaan asemaan, sillä kaikki se, mikä on kerran näyttänyt tukevalta ja turvalliselta, osoittautuu ruosteen raiskaamaksi metallikehikoksi, jonka päälle on viritetty palanen maalattua pressua. Tämän tosiasian kohtaaminen saattaa olla useimmille ihmisille liikaa ja ajautuminen hulluuteen ei ole ollenkaan mahdoton prospekti. Anschauungin mukaan maagien luoman matriisin lumouksesta vapautuvan yksilön tuleekin alkaa luoda omaa vaihtoehtoista matriisiaan, joka mahdollistaa sen, että yksilö ei jää häntä suurempien voimien armoille:

Unless you construct an alternate Sinister matrix for the Self to survive in: the horrible things that stalk the Angles will devour you. I don't just mean the tortuous logic, uncertainties, doubts, and fears, inability to explain to your Matrix-entrenched loved ones what is "wrong" with you or wrong with the world - I mean real Demons. (Terato, s. 36)

Tätä vaihtoehtoista, saatanallista matriisia Anschauung kuvaa seuraavalla tavalla:

The Sinister Matrix is a means of perception that perceives world content as a blank slate, as though it were all black clay over which some have put signposts and tents and coloured flags, and others have built enormous castles and armies of colored plastic. Much of the clay has been brightly carpeted to cover its dense impenetrable truth, but these illusions and concealments do not fool. (Terato, s. 36)

Tämän näkökulman saavuttaminen edellyttää luonnollisestikin ulkoapäin annetun aktiivista kyseenalaistamista, mutta se edellyttää myös niitä keinoja, jotka voidaan lukea käsitteen musta magia alaisuuteen kuuluviksi. Erinomainen esimerkki jälkimmäisistä keinoista on Engram-kirjasen sisältämä Invoking the Tempest -työskentely, jossa initiaatti saattelee itsensä kuilun reunalle ja pyrkii saavuttamaan maagisen hiljaisuuden (Engram s. 22-24). Mainittu työskentely kuvaa yleiselläkin tasolla hyvin Thresholdin sisältämää magiaa, joka on pääsääntöisesti yksinkertaista, karua ja essentiaaleihinsa palautettua; sellaista magiaa, jossa yksilön todellisia kykyjä - tai paremminkin niiden puutetta - ei pyritä peittämään prameiden lavasteiden ja muun rihkaman alle. Luonnollisestikin tässä voidaan todeta se tosiasia, että Anschauungin lähestymistapa on paljossa velkaa eräälle Austin Osman Sparelle, joka myös kannatti magian redusoimista perustaviin lähtökohtiinsa:

Others praise ceremonial Magic, and are supposed to suffer much Ecstasy! Our Asylums are crowded, the stage is over-run! Is it by symbolizing we become the symbolized? Were I to crown myself King, should I be King? Rather should I be an object of disgust or pity. These Magicians, whose insincerity is their safety, are but unemployed dandies of the Brothels. Magic is but one's natural ability to attract without asking; ceremony what is unaffected, its doctrine the negation of theirs. (Spare 2005, s. 2-3)    

Saattaa olla, että tämä yksinkertainen ja karu lähestymistapa magiaan - puhumattakaan teoksen sisältämästä laajasta teoriasta - vieraannuttaa joitakin lukijoita, mutta ainakin allekirjoittanutta tällainen lähestymistapa miellytti suuresti.

Lopuksi

Tekstin alussa lupasin tarjota lukijalle kokonaiskuvan Ryan Anschauungin Threshold-kirjoituskokoelmasta. Toivottavasti olen tässä ainakin jossakin määrin myös onnistunut. Haluan kuitenkin painottaa sitä tosiasiaa, että tämä arvostelu on kirjoitettu yhdestä näkökulmasta - ja todellakin vain yhdestä mahdollisesta näkökulmasta - ja sellaisena se ei ole koko totuus arvostelun kohteena olevasta teoksesta.

Läpi arvostelun olen siellä ja täällä tuonut esiin sen, että pidän Anschauungin teosta varsin suuressa arvossa. Ehkä on kuitenkin näin lopuksi aivan paikallaan koota ajatuksia hieman yhteen ja tiivistää muutamalla virkkeellä, mikä Thresholdssa on hyvää ja mitä voisi parantaa. Mielestäni kirjan erityinen ansio on se, että siinä vasemman käden polku ja musta magia on esitetty kontekstissaan: Anschauung aloittaa evoluutiopsykologisista lähtökohdista ja etenee niistä yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Tällä tavoin hän pystyy antamaan magialle tulkinnan, joka tekee siitä vähän muutakin kuin kynttilöiden polttelua ja taikauskoista toiveajattelua. Parannettavaa sen sijaan olisi siinä, että Threshold voisi olla hieman tiiviimpi kokoelma. Taas toisaalta, jos kirjasten yhteenlaskettu sivumäärä on hieman yli kaksisataa sivua, niin tässä ei puhuta kovinkaan suuresta ongelmasta.

Aivan viimeiseksi lopuksi olen säästänyt kysymyksen, joka on varmaankin käynyt aika monen lukijan mielessä - entä Saatana? Jos todellisuus sellaisena kuin se suurimmaksi osaksi näyttäytyy on vain metallikehikko ja sen päälle viritetty pressu, niin onko tämä paljon puhuttu hahmo mitään muuta kuin siihen pressuun tuherrettu typeryksenkarkotin? Niin, siihen pressuun tuherretut kuvat ovat suurimmaksi osaksi joko typeryksenhoukuttimia tai -karkottimia, mutta pressun kulmaa raottamalla saattaa hyvinkin löytää jotakin muuta... Tämä on kuitenkin jotakin sellaista, joka jääköön asiasta kiinnostuneiden oman harrastuneisuuden varaan.

Kirjallisuus:

Monette, C.R. (2012) Blood, Wine, and the Golden Chain. Mysticism in the 21st Century. Sirius Ink Publications.
Spare, Austin Osman (2005) The Book of Pleasure. I-H-O Books. Alkuperäisteos julkaistu 1913.

7 comments:

 1. 1. Thank you for your detailed review of Threshold. Some comments. Terato Haruspex Engram Maleficia equates to “Look deep inside the Monster and Remember”. The selection of manuscripts was a decision between myself and FOM to suit a required theme;- my personal selection differed but due to highly controversial material in a number of suggested inclusions not every suggested piece put forward for publication was accepted. The idea to create one book for each letter of THEM came from my Mistress, Threshold's name from myself, and Threshold's appearance and content a joint decision between myself and FOM. The essays are grouped (loosely) into two books of esoteria and two books of exoteria, each specifically required to centre around magic characterizes Threshold as an occult tome. It worked rather well – but because of limits imposed by publishing in general the selection did not fully reflect THEM's intent. Our, or rather my, emphasis on social engineering, psychology, geometry were secondary to magical/ritual type works;- hence the name Threshold reflected just that:- a brief taster of the Temple of THEM. If you are looking for years worth of reading regarding deeper reflection, commentary and analysis of the few works presented, please acquaint yourself with the Sinister 101 Syndicate forum, Mvimaedivm Black and Black Glyph Society. All of these latter works represent however the beginnings of something equivalent to testing ones boundaries as a child before flexing ones muscles as a man;- you cannot broach these subjects with such brevity as Threshold does;- and so a new book is underway with the intention to surpass all my previous efforts and illustrate the power of the Temple of THEM through advancements in all quarters of our thoughts and individualosophy.

  ReplyDelete
 2. 2. The threshold as you enquire is reference to a new kind of thought embodied by the Temple of THEM, but it is only touching on aspects of various things it is not the passing through. To understand the Temple requires that magic as it stands be placed in context – most of it largely ridiculous, driven by certain people with a certain need to play out the archeypes that accompany the occult: we, THEM, seek the evolution of humanity (far-fetched as it may be, it is a driving force in our persistence) and ask others to understand the lures of the classical occult are shiny things that do little except occupy a certain stage of psychic maturity for a brief time;- after that, it is necessary to mature and come to a new place. Shattered Geometry refers to a reorientation of perception on all levels – Threshold partly opens the door, but we have yet to push you through. That day is coming. In the meantime, there are thousands of pages of works by the Temple that can provide the context of our AIM – which may be difficult to see merely by trying to see our whole, through a few parts. The extent of THEM's work is not more ranting and candle lighting – but social engineering and change. Genuine change. By understanding forms and forces intimately. That's not something you can do in 200 pages, nor in the space of a decade – as I get older I continue to embrace new ideas and challenge older ones as epiphanies emerge – and most of the works in the last ten years have already been eclipsed by the new works in the process of written. You are correct that I have been influenced by the Wachowski brothers – but since none of the articles are dated you wouldn't know that sentiment arose at the time of the movie but is no longer how I view things. I am not as you say, a sleepwalker – I will force the changes I want in the world through my forms or die trying. At 34, I still have half a lifetime or so to tread – in essence, I am just warming up.

  ReplyDelete
 3. 3. As to what I provide that no-one else does – that is coming now that the foundations of my individualosophy have been laid down, I can build upon them. Threshold is unique – it is advancing a new type of thought. This cannot be done all at once but in steps – the Temple of THEM's mythos is magnetic, its is a new story, which weaves itself into the thoughts and actions of those who come to it;- like all stories, it has a beginning, a middle and an end. We are in the beginning of THEM's 30 year charter which began in 2006. We may alienate readers but that is the price of change – I without any doubt believe in the vision this Temple has for the occult and the revolution of thought it has already and will continue to inspire. As to your comments on what can be improved. I agree. Til now I have only delved superficially into metaphysical concepts and the topics I have dealt with. This in part due to my young age, and in part due to my previously restricted interests and agenda. With every day since Threshold was published I have been advancing my understanding and opening doorways in order to produce a magnum opus on force and form with a depth I have not previously been able to attain through lack of familiarity and cross-contamination with many fields including mathematics, physics and science. If you wish for a stronger collection of texts, THEM will release an anthology of its work when we learn that Threshold has sold out from FOM. As for Satan – we have long since abandoned the need for this archetype, there is nothing to say and no use for Him or any type of Satanic utility. The Temple of THEM marches to the beat of a new drum. We have remarked on Satan many times in many ways – the information is all there, it only need be looked for. This ends that. Thanks then, for your comments. H.

  ReplyDelete
 4. Thank you for the very detailed comments, Ryan. It seems, though, that the Google translation service may have mislead you with some parts of my text. Here is one example: "I am not as you say, a sleepwalker – I will force the changes I want in the world through my forms or die trying. At 34, I still have half a lifetime or so to tread – in essence, I am just warming up." Well, the text does not claim, of course, that you are a sleepwalker, but that the majority of humans are, and I am sure you would agree, sleepwalkers.

  The new THEM anthology sounds like a fine idea, and I will most certainly look for it when it comes out. It may be that I will write the review of the anthology in two languages, Finnish and English, so that the English language readers do not have to rely on Google Translate to read the review. We will see.

  If you are interested in discussing your views and visions in Sinister Angles blog, please drop me an email so that we can settle on the details. Thank you.

  ReplyDelete
 5. And thank you for your support of our work and your detailed review. Another has just arisen on Balkans Bindings. The translation and interpretation was correct;- but my syntax may have mislead;- I was agreeing that I was not a sleepwalker, just as you indicated I was not through comparison to the majority. If you have any particular questions relating to Threshold I will be happy to provide answers - presently I am heavily engaged in researching a variety of new fields that takes up the majority of my free time - but I noticed this and wanted to thank you for such a thorough treatment. If you are looking for other works we have dozens of others at the Black Glyph Society, I also ran a forum for a number of years called the Sinister 101 Syndicate on yahoo which expanded and collected strains of sinister-based occultism and explored force and form in depth. There is also this: http://www.youtube.com/watch?v=osYM_vIWX7A which might be of some interest. The thing with Angles, is that with heavy scrutiny you eventually you slip through the narrow spaces that define them and emerge elsewhere.
  My next book will describe that Elsewhere.

  Hollow.

  ReplyDelete
 6. Yes, I noticed the review on Balkan's Arcane Bindings. An excellent piece of writing, as is always the case with Mr. Balkan.

  I liked the Form 101 video. It really brings out your thinking in a clear and accessible form. I will most likely post a link to the video, as it is one of the most interesting YouTube videos that I have seen in a long time.

  I hope your next book will be out soon. Meanwhile, I will give a closer look to the things you suggested above.

  ReplyDelete
 7. You may also enjoy: http://www.xtranormal.com/watch/12761499/lets-be-evil

  ReplyDelete